ติดต่อเรา

 

สถาบันไทยพัฒน์

333/9 อาคารรัชอาภาทาวเวอร์
ซอยสันนิบาตเทศบาล รัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2930-5221
โทรสาร : 0-2930-5228
อีเมล : natapak@gmail.com“ดิฉันขอเชิญชวนทุกๆองค์กร เพราะเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เด็กๆทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะพัฒนา และเติบโตและมีคุณค่าที่เท่าเทียมกัน และอยากให้ทุกองค์กรให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิเด็ก และอยากให้เขาได้เติบโตอย่างมีคุณค่าในฐานะผู้แทนเราในอนาคต”

 

 

นางสาวดเเกด้กกด