ปฎิทินกิจกรรม

   Session # 30      บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 11-12-15

   Session # 29      บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 09-12-15

   Session # 28      บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 04-12-15

   Session # 27      การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 03-12-15

   Session # 26      บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 27-11-15

   Session # 25      บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 27-11-15

   Session # 24      บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 26-11-15

   Session # 23      บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 25-11-15

   Session # 22      บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 23-11-15

   Session # 21      บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 23-11-15

   Session # 20      บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 16-11-15

   Session # 19      บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 10-11-15

   Session # 18      บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 09-11-15

   Session # 17      บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด 05-11-15

   Session # 16      บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 27-10-15

   Session # 15

   Session # 14      บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 26-10-15

   Session # 13      บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 21-10-15

   Session # 12      บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) 19-10-15

   Session # 11      บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 13-10-15

   Session # 10      บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-10-15

   Session # 09      บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 30-09-15

   Session # 08      บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 30-09-15

   Session # 07      บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 21-09-15

   Session # 06      บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 15-09-15

   Session # 05      บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 15-09-15

   Session # 04      บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 07-09-15

   Session # 03      บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 03-09-25

   Session # 02      บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 01-09-15

   Session # 01      บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) 07-08-15

   Session # 51      การไฟฟ้านครหลวง 07-10-16

   Session # 50      บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 30-09-16

   Session # 49      บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 22-09-16

   Session # 48      บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) 21-09-16

   Session # 47      บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 20-09-16

   Session # 46      บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 16-09-16

   Session # 45      บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด 15-09-16

   Session # 44      บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 12-09-16

   Session # 43      บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 09-09-16

   Session # 42      บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 08-09-16

   Session # 41      บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 07-09-16

   Session # 40      บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 06-09-16

   Session # 39      บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 05-09-16

   Session # 38      บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด 01-09-16

   Session # 37      บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) 31-08-16

   Session # 36      บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 30-08-16

   Session # 35      บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 29-08-16

   Session # 34      บริษัท ทาทา สตีล จำกัด (มหาชน) 23-08-16

   Session # 33      บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 22-08-16

   Session # 32      บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 18-08-16

   Session # 31      บริษัท มิตรผล จำกัด 16-08-16

   Session # 30      บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 04-08-16

   Session # 29      การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 15-07-16

   Session # 28      บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) 12-07-16

   Session # 27      บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 07-07-16

   Session # 26      บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 06-07-16

   Session # 25      บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 01-07-16

   Session # 24      บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 30-6-16

   Session # 23      บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 29-6-16

   Session # 22      บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 27-06-16

   Session # 21      บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 24-06-16

   Session # 20      บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 23-06-16

   Session # 19      บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) 21-06-16

   Session # 18      บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 20-06-16

   Session # 17      บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 17-06-16

   Session # 16      บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด 16-06-16

   Session # 15      บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 15-06-16

   Session # 14      บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 14-06-16

   Session # 13      บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) 10-06-16

   Session # 12      บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 08-06-16

   Session # 11      บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 07-06-16

   Session # 10      บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 02-06-16

   Session # 09      บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 01-06-16

   Session # 08      บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 31-05-16

   Session # 07      บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 30-05-16

   Session # 06      บริษัท ไทยออฟติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 16-05-16

   Session # 05      บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 13-05-16

   Session # 04      บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 09-05-16

   Session # 03      บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 28-04-16

   Session # 02      บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 20-04-16

   Session # 01      บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) 08-04-16

   Session # 06      บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 05-07-16

   Session # 05      บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 22-06-16

   Session # 04      บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) 10-06-16

   Session # 03      บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 02-06-16

   Session # 02      บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 30-05-16

   Session # 01      บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 16-02-16

     องค์การยูนิเซฟ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ จึงได้จัดงาน Network Session ภายใต้ชื่อ “The Children Sustainability Forum: Business for the Future” พร้อมการอภิปรายในหัวข้อ “การส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.  ณ  หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย  ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

อ่านต่อ…