ระยะที่ 1

ธันวาคม 14, 2016

CIMG0900S

ธันวาคม 14, 2016

CIMG0883S

ธันวาคม 14, 2016

CIMG0313S

ธันวาคม 14, 2016

CIMG0311S

ธันวาคม 14, 2016

CIMG0310S