ระยะที่ 1

ธันวาคม 15, 2016

DSC06544S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06527S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06499S

ธันวาคม 15, 2016

CIMG2359S

ธันวาคม 15, 2016

CIMG2344S

ธันวาคม 15, 2016

CIMG2340S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06805S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06793S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06786S