ระยะที่ 1

ธันวาคม 15, 2016

CIMG2441S

ธันวาคม 15, 2016

CIMG2438S

ธันวาคม 15, 2016

DSC07048S

ธันวาคม 15, 2016

DSC07046S

ธันวาคม 15, 2016

DSC07041S

ธันวาคม 15, 2016

DSC07087S

ธันวาคม 15, 2016

DSC07071S

ธันวาคม 15, 2016

DSC07051S

ธันวาคม 14, 2016

DSC06266S