ระยะที่ 1

ธันวาคม 14, 2016

DSC06261S

ธันวาคม 14, 2016

DSC06237S

ธันวาคม 14, 2016

DSC06207S

ธันวาคม 14, 2016

DSC06199S

ธันวาคม 14, 2016

DSC06196S

ธันวาคม 14, 2016

DSC06185S

ธันวาคม 14, 2016

DSC06156S

ธันวาคม 14, 2016

DSC06148S

ธันวาคม 14, 2016

IMG_7959S