ระยะที่ 1

ธันวาคม 14, 2016

IMG_7920S

ธันวาคม 14, 2016

IMG_0298S

ธันวาคม 14, 2016

DSC06111S

ธันวาคม 14, 2016

DSC06074S

ธันวาคม 14, 2016

DSC06067S

ธันวาคม 14, 2016

DSC06031S

ธันวาคม 14, 2016

DSC06023S

ธันวาคม 14, 2016

DSC06012S

ธันวาคม 14, 2016

DSC06002S