ระยะที่ 1

ธันวาคม 14, 2016

DSC01537S

ธันวาคม 14, 2016

DSC01534S

ธันวาคม 14, 2016

IMG_3658S

ธันวาคม 14, 2016

IMG_3649S

ธันวาคม 14, 2016

IMG_3646S

ธันวาคม 14, 2016

IMG_6421S

ธันวาคม 14, 2016

IMG_6407S

ธันวาคม 14, 2016

IMG_6400S

ธันวาคม 14, 2016

CIMG0920S