ระยะที่2

ธันวาคม 8, 2016

DSC02553s

ธันวาคม 8, 2016

DSC02515s

ธันวาคม 8, 2016

DSC02509s

ธันวาคม 8, 2016

DSC02508s

ธันวาคม 8, 2016

DSC02494s

ธันวาคม 8, 2016

DSC02580s2

ธันวาคม 8, 2016

DSC02580s1

ธันวาคม 8, 2016

DSC02577s