12 บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 14, 2016

DSC06185S

ธันวาคม 14, 2016

DSC06156S

ธันวาคม 14, 2016

DSC06148S