18 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 15, 2016

DSC06489S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06471S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06466S