23 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 15, 2016

DSC06888S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06877S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06874S