25 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 15, 2016

DSC06910S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06906S

ธันวาคม 15, 2016

DSC06896S