28 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 15, 2016

CIMG2441S

ธันวาคม 15, 2016

CIMG2438S