วิสาหกิจที่ร่วมให้คำมั่น (Statement of Commitment)

   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

[ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559]